VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Projekt ROZUMÍME SI

Zpět na seznam článků

Projekt ROZUMÍME SI není jen sdělení pro veřejnost umístěné na dveřích či vestibulu školy,

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Přehled vybraných aktivit: aktivity plynule navazují na předchozí projekty z roku 2017, 2019, 2021 (Šablony pro MŠ I, II, III). Realizovaný výběr šablon: 

Školní asistent - cílem této aktivity je poskytnout personální podporu ( školního asistenta) mateřské škole. Umožňuje vyzkoušet a poskytnout větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA  MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

JE ZAPOJENA

DO OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ

 

NÁZEV PROJEKTU: ROZUMÍME SI

Číslo programu: 02

Číslo výzvy: 02_22_002

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: Šablony pro MŠ

Datum zahájení: 1. 9. 2022                    Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

 

AKTIVITY, KTERÝMI BUDEME ŠABLONY NAPLŇOVAT:

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ
  • INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
  • ŠKOLNÍ ASISTENT 

Přehled šablon 



Galerie


VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V tomto přehledu vidíte registrační číslo Vaší žádosti, k zápisům do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Jsme rádi, že můžeme přivítat nové tváře a těšíme se na společné zážitky a vzdělávací…

Více informací

VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ

V naší školce jsme zorganizovali projekt "VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ " zaměřený na spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou. V rámci tohoto projektu proběhla anketa, kde děti měly možnost sdělit nám své nejob…

Více informací

MiniTechnohraní 25.5.2024

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na pohádkové MiniTechnohraní, které se uskuteční dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod. na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Těšit se můžete n…

Více informací