VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

O třídě

Školní rok 2023/2024

V 1. třídě u MYŠEK jsou zpravidla 3 - 4 leté děti

U dětiček jsou dvě paní učitelky :

Kristýna Krejčová a Iva Veverková

Telefon do třídy:  477 001 791

  • Ve třídě nejmenších dětí se zaměřujeme na vytváření a upevňování higienických a sebeobslužných návyků
  • Nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim v úzké spolupráci s rodinou a dostatek času na veškeré aktivity včetně hraní, prevlékání, stravování, spánku a hygieny
  • Rozvíjíme u dětí prosociální chování a pomáháme vytvářet kladné kamarádské vztahy
  • Vytváříme citové vazby k učitelkám a získávání pocitu bezpečí a jistoty v novém prostředí mateřské školy

Vybavení této třídy je zohledněno věkovou skupinou, přístupnost hraček a dalšího vybavení či tvořivého materiálu dětem nejmenším, aby i zde mohl být uplatňován prostor pro samostatnost.


Galerie


HURÁ, PRÁZDNINY

Zveme Vás na odpoledne plné zábavy. Navštivte s dětmi 12.6.2024 Benedikt a užijte si den plný soutěží a legrace.

Více informací

KOUZELNÝ DEN, PLNÝ ČAR A KOUZEL

Výstava figurek z Kinder vajíček na téma Harry Potter v naší mateřské školce S velkým nadšením bychom vás rádi informovali o připravované speciální výstavě figurek z Kinder vajíček na téma Harry Pott…

Více informací

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V tomto přehledu vidíte registrační číslo Vaší žádosti, k zápisům do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Jsme rádi, že můžeme přivítat nové tváře a těšíme se na společné zážitky a vzdělávací…

Více informací