VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Co by měl umět předškolák

Mít rozpoznané řečové vady a na jejich nápravě pracovat.

Umět se soustředit na jednu věc i v rušném nebo hlučném prostředí a zabrat se plně do činnosti.

Kde je vpravo a kde vlevo - tohle je velmi dobré už spolehlivě ovládat.

Jemná motorika- kresba kruhu, čtverce, rovné čáry a vlnovky, modelování, stříhání, navlékání korálků.

Mít osvojený správný úchop tužky.

Hrubá motorika- pohybové činnosti- chůze, běh, skok, lezení, házení.

Základní pravidla slušného chování- poděkovat, požádat, pozdravit, omluvit se.

Rozvoj zrakové paměti např. - hra Pexeso.

Sluchová paměť- dítě by mělo umět vlastními slovy převyprávět to, co právě slyšelo.

Sebeobsluha- samostatně se obléct, umýt, učesat, používat záchod, kapesník, příbor.

Adresa- dítě by mělo znát, mít povědomí o tom, kde bydlí, co je v blízkosti jeho bydliště.

Mělo by vědět, co dělat v případě jeho ohrožení.

Časová orientace- roční období, měsíce, dny v týdnu, pojmy- včera, dnes a zítra.

Znát barvy.

Počítat alespoň do pěti a rozeznávat rozdíly- větší a menší množství.

 


VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V tomto přehledu vidíte registrační číslo Vaší žádosti, k zápisům do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Jsme rádi, že můžeme přivítat nové tváře a těšíme se na společné zážitky a vzdělávací…

Více informací

VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ

V naší školce jsme zorganizovali projekt "VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ " zaměřený na spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou. V rámci tohoto projektu proběhla anketa, kde děti měly možnost sdělit nám své nejob…

Více informací

MiniTechnohraní 25.5.2024

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na pohádkové MiniTechnohraní, které se uskuteční dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod. na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Těšit se můžete n…

Více informací