Zpět

Co nabízíme

CO NABÍZÍME DĚTEM A RODIČŮM...

Náš školní vzdělávací program „KOUZELNÝ STROM POHÁDEK“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Důraz klademe především na individualitu dítěte, respektování jeho schopností a dovedností, snažíme se dětem poskytnout prostředí přátelské, laskavé, podnětné a bezpečné. Program uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí.

Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Posilujeme jeho zdravé sebevědomí, učíme budovat nové vztahy, naslouchat si, ptát se, chápat přírodu a okolní svět.

Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte, také je však dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody výchovné práce.

Jednotlivé bloky programu na sebe navazují, prolínají se, plánují na různě dlouhá časová období a aktuálně doplňují.

Abychom dětem zpestřili chvíle v naší mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat také aktivity, které dětem nabídnou něco nového. Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti, poznatky a které děti zaujmou. Projektové dny a týdny volíme podle témat vycházejících ze ŠVP a TVP, kdy se celá škola věnuje jednomu společnému tématu. Reagují na aktuální dění ve společnosti a podmínkám. Do těchto dnů se snažíme zapojit rodiče dětí, kteří nás svými nápady, zručností a aktivitou velmi mile překvapují...Hledáme KUCHAŘE/KUCHAŘKU

Hledáme do našeho týmu KUCHAŘE / KUCHAŘKU Náplň práce: Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků Výroba složitých jídel studené kuchyně Administrativa spojená s provozem školní jídelny…

Více informací

Poděkování rodičům za účast na akci „Halloweenská stezka s lampionovým průvodem“

Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili společně s dětmi středeční akce " akce „Halloweenská stezka s lampionovým průvodem“ ". Jsme velice rádi, že jste přišli a zapojili se. Těšíme se na d…

Více informací