VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

CO NABÍZÍME DĚTEM A RODIČŮM...

Náš školní vzdělávací program „ STROM PLNÝ POHÁDEK“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Důkaz klademe především na individualitu dítěte, respektování jeho schopností a dovedností, snažíme se dětem poskytnout prostředí přátelské, laskavé, podnětné a bezpečné. Program uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí.

Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Posilujeme jeho zdravé sebevědomí, učíme budovat nové vztah, naslouchat si, ptát se, chápat přírodu a okolní svět.

Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte, také je však dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody výchovné práce.

Jednotlivé bloky programu na sebe navazují, prolínají se, plánují na různě dlouhá časová období a aktuálně doplňují.

Abychom dětem zpestřili chvíle v naší mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat také aktivity, které dětem nabídnou něco nového. Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti, poznatky a které děti zaujmou. Projektové dny a týdny volíme podle témat vycházejících ze ŠVP a TVP, kdy se celá škola věnuje jednomu společnému tématu. Reagují na aktuální dění ve společnosti a podmínkám. Do těchto dnů se snažíme zapojit rodiče dětí, kteří nás svými nápady, zručností a aktivitou velmi mile překvapují...


VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V tomto přehledu vidíte registrační číslo Vaší žádosti, k zápisům do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Jsme rádi, že můžeme přivítat nové tváře a těšíme se na společné zážitky a vzdělávací…

Více informací

VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ

V naší školce jsme zorganizovali projekt "VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ " zaměřený na spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou. V rámci tohoto projektu proběhla anketa, kde děti měly možnost sdělit nám své nejob…

Více informací

MiniTechnohraní 25.5.2024

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na pohádkové MiniTechnohraní, které se uskuteční dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod. na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Těšit se můžete n…

Více informací