Zpět

Náš tým zaměstnanců

ZAMĚSTNANCI NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zástupce OP: Jitka Vavřincová 

Vedu tým učitelek a vytvářím rodinné prostředí s pečlivostí a láskou. Je pro mě a celý tým důležité vidět jak se všechny děti rozvíjí a my můžeme být u toho jim pomáhat růst a objevovat svět.

V první třídě MYŠEK jsou paní učitelky:

Vladimíra Lenartovičová

Mojí silnou stránkou je organizace školních a mimoškolních aktivit. Motivuji děti k utváření kamarádských vztahů, kladného sociálního chování. Vedu děti k pobytu a lásce k přírodě. Probouzím v nich přirozenou zvídavost a tvořivost. V dlouholeté praxi se stále vzdělávám různými kurzy, např. logopedického asistenta.

Šárka Hujová, MBA

Mým hlavním cílem je snažit se přistupovat ke každému dítěti individuálně, brát ohled na jeho potřeby a pocity a přizpůsobit se jim. Ráda předávám dětem zkušenosti, během tohoto procesu se učím i já. Absolvovala jsem kurz práce s problémovými dětmi a kurz formativního hodnocení. Stále své vzdělání rozšiřuji.

Ve druhé třídě KOČIČEK jsou paní učitelky:

Pavlína Müllerová

Ráda v dětech probouzím lásku k přírodě a potřebu ji chránit. Radost z vlastní práce, výrobků, zájem o pohyb a tvoření bez hranic. Trpělivým, laskavým a tolerantním přístupem naučit děti empatii, vzájemnému respektu a jejich ochotě pomáhat druhému. Posilovat v nich zdravé sebevědomí, víru ve vlastní schopnosti a tím je připravit na dlouhou cestu životem. 

Barbora Šenkyříková,Dis

Mým přáním je vytvářet dětem příjemné a bezpečné prostředí, kde se učíme jeden od druhého a objevujeme svět, jeho pestrost a pravidla. Snažím se proto být jim dobrým příkladem a někým, na něhož se mohou s důvěrou obrátit.

Ve třetí třídě PEJSKŮ jsou paní učitelky:

Pavla Turazová

Snažím se vytvářet příjemné prostředí, kam děti přicházejí rády. Odměnou je pro mne úsměv dítěte,spokojenost jeho i rodičů. Přistupuji k dětem s respektem a empatií.

Za velmi důležité ve vzdělávání předškolních dětí považuji psychickou i fyzickou pohodu a vytváření zdravých životních návyků.

Smyslem mého vzdělávání je příprava předškolních dětí k úspěšnému vstupu do prvních tříd, tak aby se rozvíjely ve všech oblastech a směrech.

Jitka Vavřincová

Snažím se dětem aktivně naslouchat, vcítit se do nich, porozumět dětské duši. Každé dítě je jedinečná osobnost. Poskytuji dětem prostor pro jejich vyjádření, seberealizaci, poznání. Jsem zastáncem jak individuálního přístupu, zároveň podporuji týmovou práci, kooperaci. Snažím se rozvíjet jejich potenciál.

Ve školce nám vaří dvě paní kuchařky:

Vlasta Broučková a Miloslava Pinkasová

Staráme se o to, aby dětská bříška neměla hlad. Připravujeme lahodné svačinky a obědy ze zdravých a dobrých surovin.

Ve školce pracují paní uklízečky:

Iveta Fejsaková   a  Kateřina Říhová

Staráme se o to, aby se dětem i dospělým ve školce líbilo, bylo zde čisto a útulno.


 Hledáme KUCHAŘE/KUCHAŘKU

Hledáme do našeho týmu KUCHAŘE / KUCHAŘKU Náplň práce: Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků Výroba složitých jídel studené kuchyně Administrativa spojená s provozem školní jídelny…

Více informací

Poděkování rodičům za účast na akci „Halloweenská stezka s lampionovým průvodem“

Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili společně s dětmi středeční akce " akce „Halloweenská stezka s lampionovým průvodem“ ". Jsme velice rádi, že jste přišli a zapojili se. Těšíme se na d…

Více informací