VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět aa

Pejsci

 Školní rok 2023/2024

Ve 3. třídě u  PEJSKŮ jsou děti předškolního věku 5-7 leté.

U dětí jsou dvě paní učitelky a paní asistentka:

Adéla Mašková, Barbora Šenkyříková a Kateřina Angerová

Telefon do třídy: 477 001 793

Ve třídě nejstarších dětí - předškoláků - se zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte. Ve vzděláv se učitelky zaměřují na upevňování získaných zkušeností a dovedností dětí, obohacování jejich vědomostí o další nové poznatky, které uplatní při řešení běžných životních situací a při vstupu do první třídy základní školy, vést děti k samotatnosti v chování a jednání se svými vrstevníky i dospělými, učit se hodnotit svoje výsledky vlastní práce i důsledky chování. Je zde dán velký prostor pro samostatnost a ve větší míře se uplatňuje respektování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikace při hrách, řešení situací a budlování vzájemných vztahů. Cílem práce v této třídě je nabídnout dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a zvládnutí co nejširší škály doporučených výstupů předškolního vzdělávání podle individuálních možností každého dítěte.

Více informací o třídě


Wellness pro maminky

Má milá maminko, nejhezčí z maminek, ty jsi mě balila z peřinek do plínek. Ty jsi mě obula do prvních střevíčků, z lásky a vděčnosti nesu Ti dnes kytičku.

Více informací

Piknik u pejsků

Více informací

Pálení čarodějnic

Poslední dubnové odpoledne na naší školní zahradě proběhlo pálení čarodejnic, a děti si ho společně s rodiči náležitě užily, všichni byli pohlceni atmosférou kouzel, soutěží a her.

Více informací

Velikonoční barevný týden v naší školce

Letos jsme si  připravili Velikonoce plné barvy a radosti. Rozhodli jsme se, že každý den před Velikonocemi bude mít svou vlastní barvu oblečení. Byl to týden, který nám připomněl, že i jednoduché tradice mohou přinést do našich dnů velkou radost.

Více informací

Více novinek třídyVÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V tomto přehledu vidíte registrační číslo Vaší žádosti, k zápisům do naší mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Jsme rádi, že můžeme přivítat nové tváře a těšíme se na společné zážitky a vzdělávací dobrodružství, které nás čekají. Přijatým dětem gratulujeme a těšíme se na jejich příchod do naší školky. Pro děti, které nebyly přijaty, bychom rádi vyjádřili podporu a povzbuzení.  Děkujeme všem rodičům za jejich zájem o naši mateřskou školu a za důvěru, kterou nám projevili.

Více informací

VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ

V naší školce jsme zorganizovali projekt "VAŘÍME NA PŘÁNÍ DĚTÍ " zaměřený na spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou. V rámci tohoto projektu proběhla anketa, kde děti měly možnost sdělit nám své nejoblíbenější jídlo. Každé dítě namalovalo doma s rodiči obrázek svého oblíbeného pokrmu a své výtvory předaly paním učitelkám a kuchařkám. Paní kuchařky pečlivě prozkoumaly všechny kresby a na základě jejich přání se rozhodly, že dnes uvaří to nejžádanější jídlo. Výtvorů se sešla opravdu spousta a my …

Více informací

MiniTechnohraní 25.5.2024

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na pohádkové MiniTechnohraní, které se uskuteční dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod. na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Těšit se můžete na pestrý program plný zábavy, kreativních dílen a technických her. Budeme velmi potěšeni, pokud se k nám připojíte a strávíte s námi příjemný den. Bude nám ctí se s Vámi osobně setkat na našich stanovištích. S pozdravem,kolektiv 1. MŠ Most.

Více informací